Andre aktiviteter

Andre aktiviteter i Lysets Hus
Der sker andre ting i Lysets Hus end dem foreningen står for.
Det er foreninger eller enkeltpersoner der lejer sig ind, og er de er ansvarlige for det der foregår de pågældende dage eller aftener.